Niet tevreden met je huidige ICT-provider?

Je bent helaas niet de enige, maar kan het ook anders?

Ontevredenheid over de ICT-provider kan verschillende redenen hebben, maar ze zijn vrijwel altijd terug te leiden naar een klein aantal kernpunten. De belangrijkste is de ontevredenheid over de support, op de voet gevolgd door ‘veel storingen’, en dat is veelzeggend. Goede support is natuurlijk altijd belangrijk voor de continuïteit van de bedrijfsprocessen, maar krijgt een buitenproportioneel belang als er constant brandjes moeten worden geblust.

Veel storingen?

De vraag is dan hoe het komt dat er zoveel brandjes moeten worden geblust, en of het voorkomen kan worden. De gevoeligheid voor problemen binnen het systeem begint regelmatig al bij de inkoop van hardware, waar goedkoop altijd duurkoop blijkt te zijn. Je hebt niet voor alles de absolute top nodig, maar goedkope hardware levert altijd meer storingen op dan gedegen hardware.

Uiteraard is het ook noodzakelijk om de hard- en software up-to-date te houden. Daarmee worden namelijk veel potentiële storingen voorkomen. Axenia zet bovendien ProActief Systeembeheer in om mogelijke problemen vroegtijdig te detecteren, en zodoende veel van de storingen te voorkomen, voordat ze de bedrijfsprocessen kunnen verstoren of zelfs (deels) stilleggen.

Traagheid?

Een andere oorzaak voor ontevredenheid over de support is traagheid. De support kan niet effectief én betaalbaar worden ingezet, als elk incident dezelfde prioriteit (of wachttijd) krijgt toebedeeld. Bij Axenia gebruiken we bijvoorbeeld een indeling in vier Priority Definitions (Low, Medium, High en Critical), gebaseerd op het belang en de schaal van het bedrijfsproces waar het betrekking op heeft. 

Om die bedrijfsprocessen te kunnen inschatten, moeten we nauw samenwerken met onze klanten en geven we strategisch advies waar nodig en gevraagd. Gebrek aan strategisch advies is bovendien een andere veel gehoorde oorzaak van ontevredenheid over de ICT-providers. In onze visie toont het indirect ook een gebrek aan werkelijke interesse in de klant. Wat onze klanten zoeken is dan ook niet een ICT-provider, maar een ‘ICT-Partner’.

Te duur?

Ook de prijs wordt regelmatig genoemd door organisaties die niet tevreden zijn over hun ICT-provider of -Partner, maar deze klacht gaat vrijwel altijd samen met één of meer van de andere klachten die worden genoemd. Een serieuze onderneming betaalt namelijk graag marktconforme prijzen, zolang de ICT-Partner maar de bijbehorende kwaliteit en service levert.
(Lees meer hierover in het artikel Is je huidige ICT-Partner te duur?)

Marktconforme prijzen hanteren betekent overigens niet dat alle ICT-bedrijven dezelfde prijzen hanteren. Axenia zet ProActief Systeembeheer in, omdat de uiteindelijke kosten voor de klant daarmee lager worden, maar andere ICT-aanbieders kunnen bijvoorbeeld uitgaan van een verdienmodel waarbij een groter deel van de inkomsten voortkomen uit het achteraf oplossen van problemen, en minder uit het voorkomen ervan.

Als het niet langer gaat met je huidige ICT-provider

Ontevredenheid over de ICT-provider komt regelmatig voor. Toch wordt niet snel de beslissing genomen om over te stappen naar een andere ICT-Partner, omdat het voor veel organisaties een onmogelijk taak lijkt. De ICT-Partner levert immers diensten die niet mogen uitvallen. Dat geeft echter niet alleen het belang van goedwerkende systemen aan, maar ook waarom overstappen juist moet worden overwogen als de ‘Partnership’ geen goede match (meer) blijkt te zijn.

Toch kan overstappen ook zonder veel gedoe, en zo hoort het ook in een open markt. Als de samenwerking tussen organisatie en ICT-Partner niet (meer) naar behoren functioneert, dan is dat uiteraard een slechte zaak voor beide partijen.

Frisse start

Bij Axenia inventariseren we eerst de complete situatie en nemen we daarna planmatig de dienstverlening over. Daarmee kan worden voorkomen dat er iets uitvalt, stuk gaat, of op een andere manier de bedrijfsprocessen verstoort. De overgang moet een frisse start zijn en daarom corrigeren we bovendien eventuele fouten die we tegengekomen tijdens de inventarisatie en de overstap.

Bent u ontevreden over uw huidige ICT-Partner? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek of Axenia bij uw organisatie en wensen past. Maak gebruik van het contactformulier, of bel naar +31 (0)33 48 00 755.

Deel dit artikel:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp